RAMS 2®

RAMS 2<sup>®</sup>

Ceny dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Logowanie lub Rejestracja.

Kategoria:

Kompaktowe urządzenia RAMS 2® zostało opracowane do recyklingu zużytego piasku garnetu, tak aby umożliwić jego ponowne wykorzystanie w technologii cięcia strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Rozwój konstrukcji urządzenia do recyklingu trwał ponad 6 lat i w tym czasie, po kilku wersjach prototypowych ostatecznie zbudowaliśmy prostą wersję urządzenia do recyklingu, które jest łatwe w obsłudze i konserwacji. Gwarantuje to znaczne obniżenie kosztów operacyjnych, wraz ze znacznym zmniejszeniem wytwarzania odpadów uciążliwych dla środowiska. Urządzenie RAMS 2® przeznaczony jest do sortowania i suszenie materiału ściernego. Jest urządzeniem automatycznym, przeznaczonym do ciągłej pracy przy minimalnym dozorze personelu.
Urządzenie składa się z dwóch odrębnych części, sortownik i pieca suszącego. Sortownik jest w zasadzie modułem pomocniczym stołu do cięcia i / lub urządzenia do wybierania szlamu i spełnia dwie podstawowe funkcje – usuwanie osadu z wanny stołu CNC i sortowanie osadu na materiał do dalszego zastosowania oraz odpad. Cięcie osadu pułapki jest odprowadzana przez urządzenie spustowe.
Urządzenie wyposażone jest w sortownik wibracyjny z dyszami płuczącymi. Na sortowniku, zużyty garnet zostanie rozdzielony na materiał do dalszego odzysku i bezużyteczny odpad. Materiały te są składowane w stanie mokrym w bigbagach. Moduł sortownika można stosować niezależnie, do sortowania ścierniwa wcześniej wybranego z wanny stołu CNC i przechowywanego oddzielnie.
W tym przypadku, do transportu i dozowania materiału na sita wibracyjne, zastosowano dodatkowy przenośnik śrubowy.

Piec suszący zawiera przenośnik ślimakowy dozujący odzyskiwane ścierniwo z własnego zbiornika, komorę pieca do suszenia, sita rozdzielające i bigbag na odzyskany materiał oraz na odpad. Materiałem do recyklingu jest mokry garnet wsypany do zbiornika podajnika ślimakowego i przenoszony podajnikiem ślimakowym do pieca. . Piec suszący wygrzewa garnet oddzielając pył, oraz separuje na różne frakcje (w zależności od sit) do bigbagów. Stąd garnet, natychmiast po ostygnięciu, moze być użyty do ciecia na wycinarce wodnej.
Urządzenia kompaktowe do recyklingu RAMS 2® działa poprawnie ze średnią wydajnością do 300 kg/h, a jego skuteczność to 60% odzyskanego garnetu zdatnego do dalszego cięcia. Urządzenie jest w stanie działać w cyklu automatycznym, bez operatora, np. w ciągu nocy. Program kontroluje funkcje sterowania i w przypadku awarii lub problemów może urządzeń wyłączyć.

Właściwości materiału uzyskanego – materiał pochodzący z recyklingu:
– suchy recyklat o minimalnej wilgotności, odpowiedni do bezpośredniego zastosowania na waterjecie.
– warunki przechowywania takie same jak dla nowego, nieużywanego ścierniwa.
– zawartość ziaren w recyklacie jest opisanego w załączniku – przesiewy.
Wymagany dozór i obsługa:
– przemieszczanie bigbagów (magazynowanie mieszanki, uzupełnianie zbiornika przenośnika ślimakowego, magazynowanie suchego materiału pochodzącego z recyklingu, wywożenie odpadów, itd.).
– sporadyczna kontrola sterowania podczas pracy urządzenia (około 1x w ciągu godziny) – oględziny i ewentualna regulacja (szacowany czas 5-10 minut)
Wydajność:
Standardowo do 250 kg suchego recyklatu na godzinę, w zależności od jakości mieszanki zasilającej (zawartość użytecznych cząstek ściernych  w mieszance).

Dane techniczne

Parametry techniczne:

wydajność do 300 kg/h
skuteczność > 60 %
zasilanie 27kW ; 230V lub 3x400V/50hz
rozmiary szer x gł x wys 3 x 1 x 2,15 m
waga 900 kg